About US

David Moggan Property Consultant Galway
David Moggan Property Consultant Galway

At DAVID MOGGAN PROPERTY CONSULTANTS CLAREGALWAY their primary objective is to provide an unrivalled level of service and support to their clients. It is about commitment to succeed, attention to detail and a desire to exceed their client expectations are central to their approach to business.

David Moggan graduated with a Diploma in Property Management (Auctioneering & Estate Agency) from G.M.I.T. in 1998. Having gained over 5 years of experience in all aspect of property transactions, he founded DAVID MOGGAN PROPERTY CONSULTANTS in 2003 opening an office close to his home village of Barnaderg, Tuam, Co. Galway. Over the next 2 years David was noted for achieving record prices for Property around the Tuam, Barnaderg, Dunmore, Milltown, Abbeyknockmoy and Corofin areas.

In December 2005, his business in Barnaderg had a large market share and David made the decision to expand his business. Hence opening their main office in Cois Chlair, Claregalway.

With ample free parking, this spacious walk-around property showroom. Coupled with private meeting rooms was the first Auctioneers office to open in this expanding and popular suburb of Galway City.

They deal with all property related matters – but as David comes from a strong farming background he has an extra special emphasis on Land sales. His success in the dispersal of Residential Properties and Farm Lands is reflected throughout the company. He deals as much as possible with all clients himself – this however would not be achievable without the help of an excellent support team.

DAVID MOGGAN PROPERTY CONSULTANTS IS A MEMBER OF THE SOCIETY OF CHARTERED SURVEYORS IRELAND (S.C.S.I.) AND ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS (R.I.C.S.)

David Moggan

Chartered Surveyor, Dip. Prop. Mang. / Dip. L.A. / MSCSI / MRICS

*******************

FÁILTE 

Ag COMHAIRLEOIRÍ RÉADMHAOINE DAVID MOGGAN BAILE CHLÁIR, tá sé mar sprioc príomha againn leibhéal seirbhíse agus tacaíocht den scoth a thabhairt dár gcliaint. Gnéithe lárnach dár gcur chuige do ghnó is ea an ceangaltas chun nithe a chur i gcrích, súil an-ghéar a choinneáil ar gach rud  agus a bheith ag iarradh déanamh níos fearr na mar atá an cliant ag súil leis.

Bhain David Moggan a Dioplóma i mBainistiú Réadmhaoine (Ceantálaíocht & Gníomhaireacht Eastáit) amach in GMIT in 1998. Tar éis 5 bliana taithí a fháil i ngach gné d’idirbheartaíochtaí réadmhaoine, bhunaigh sé COMHAIRLEOIRÍ RÉADMHAOINE DAVID MOGGAN in 2003 nuair a d’oscail sé oifig gar dá theach cónaithe i sráidbhaile na Bearna Deirge, Tuaim, Co. na Gaillimhe. Sa 2 bhliain ina dhiaidh sin bhain David cáil amach as na praghsanna arda a bhí sé a bhaint amach ar Réadmhaoin thart ar Thuaim, An Bhearna Dhearg, An Dún Mór, Baile an Mhuilinn, Mainistir Chnoc Muaidhe, agus Cora Finne.

TÁ COMHAIRLEOIRÍ RÉADMHAOINE DAVID MOGGAN INA mBALL DE CHUMANN SUIRBHÉIRÍ CAIRTE NA hÉIREANN (SCSI)  AGUS d’INSTITIÚID RÍOGA NA SUIRBHÉIRÍ CAIRTE (RICS)

David Moggan

Suirbhéir Cairte, Diop. Bain. Réad. / Diop. L.A. / MSCSI / MRICS